Při hodinách fyziky jsme probrali učivo o přenosu tlaku v kapalinách a hydraulických zařízeních. Diana a Štěpánka nám předvedly, že voda z proděravěné láhve vytéká kolmo ke stěnám nádoby. Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vzniká ve všech místech kapaliny stejný tlak. Jedná se o Pascalův zákon.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top