Při hodině chemie nám Kristýna Ludwigová předvedla vznik suspenze ze sladké papriky (koření) a vody a vznik roztoku ze sójové omáčky a vody. Suspenze je různorodá směs pevné látky v kapalině. Roztoky vznikají rozpouštěním látek v rozpouštědle. Nejčastěji používaná rozpouštědla jsou: voda, ethanol a benzín.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top