7. 11. 2022 žáci 7. C odprezentovali své práce na téma: „Jak se živočichové přizpůsobují člověku?“. Některé práce se věnovaly např. domestikaci vlka, jiné rozšiřování měst a vesnic a úbytku životního prostředí divokých živočichů. Ti se potom stahují do blízkosti lidských obydlí a plení kurníky nebo se živí odpadky.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top