Třída 7.C

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 jsme navštívili SVČ v Trutnově.  Programovou náplň tvořily dva bloky, z nichž jeden byl zaměřený na problematiku prevence závislostního chování. Druhým blokem byla kooperativní hra pro uvědomění si výhod spolupráce v kolektivu.

Na začátku bloku, který pracoval se závislostním chováním, žáci vyjadřovali své pocity ze stísněného prostoru. Dále byly žákům nabídnuty zajímavé zážitky a zkušenosti „zdarma“. Většina dětí by tuto nabídku přijala. Jen málokdo byl proti. Na konci programového bloku žáci odhalili, že takovéto lákavé nabídky bývají obvykle podvodem s následným vydíráním. Tento program metodou dramatické výchovy upozornil na problematiku závislostí.      

Druhý programový blok byl zaměřen na spolupráci v kolektivu. Po splnění sportovních úkolů skupiny žáků dostávaly barevné žetony (magnety). Žetony měly skupiny složit tak, aby získaly co nejvíce bodů. Některé skupiny pochopily, že pro zisk více bodů je výhodnější vzájemná spolupráce. Jiné skupiny princip hry pochopily až při konečné reflexi.

Den ve SVČ jsme si velmi užili.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka 7. C

Při hodině fyziky, v pondělí 13. 3 2023, jsme si vyzkoušeli, jak funguje model ponorky a „karteziánský potápěč“ (např. kapátko). Zmáčknutím láhve dojde ke zvýšení tlaku v kapalině, do kapátka se nasaje voda – kapátko klesá ke dnu láhve. Snížením tlaku se ustaví původní stav, vzduch vytlačí vodu z kapátka - kapátko stoupá. Ponorka se potopí, když do ní nateče voda a její průměrná hustota se zvětší. Pokud se do ponorky dostane vzduch, její průměrná hustota bude menší než hustota okolní vody a ponorka bude plovat.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V hodinách přírodopisu jsme se učili o šelmách. V pondělí 27. 2. 2023 Roman přinesl do školy ukázat kočku domácí jménem Agáta. Dozvěděli jsme se, že kočku si rodiče Romana přinesli z útulku, a že jí jsou dva roky. Roman velmi podrobně popsal znaky kočky domácí. Protože kočky Davida jsou plaché, David je nafotil a pro spolužáky připravil prezentaci.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V úterý 28. 2. 2023 přinesla Štěpánka do školy zakrslého králíka jménem Black. Zakrslý králík je forma králíka domácího. Štěpánčin králík je starý 2,5 roku. Dozvěděli jsme se, že pro chov je důležitá velikost klece, a že klec by měla být umístěna na klidném místě bez průvanu a přímého slunce. Potravu tvoří především seno, zelenina a granule. 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Při hodinách fyziky jsme probrali učivo o přenosu tlaku v kapalinách a hydraulických zařízeních. Diana a Štěpánka nám předvedly, že voda z proděravěné láhve vytéká kolmo ke stěnám nádoby. Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vzniká ve všech místech kapaliny stejný tlak. Jedná se o Pascalův zákon.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top