Třída 7.B

31.10. na nás čekala škola plná strašidel. Halloweenský den jsme strávili v převlecích a náramně si ho užili. Děkujeme rodičům za pomoc s vymýšlením převleků a výzdoby.

21. října naši třídu navštívili žáci z 6. ročníku, kteří si pro nás připravili "yoyo hodinu". Nejprve nás seznámili s druhy yoya, mnohá měli i s sebou na ukázku, a po té nás čekala podívaná s hudebním doprovodem.
Mnozí z nás se stali nadšenci pro tento sport a během přestávek už trénují na svoje vystoupení.

V pátek 14. října jsme se vydali společně s dětmi a paní učitelkou z 1.C na dlouhou procházku podzimní krajinou. Předem jsme se rozdělili na skupinky a podle zadaných úkolů jsme hledali plody s listy určitých stromů či keřů. Úkoly jsme hravě zvládli, vše poznali, a nejen to, pozorovali jsme přírodu ukládající se k zimnímu spánku, podzimně zbarvené listy, a měli jsme štěstí i na poznávání hub zblízka.

10.11. jsme se účastnili programu "Co skrývá popelnice" ve středisku ekologické výchovy v Horním Maršově. Seznamovali jsme se s odpadovou problematikou, zjistili jsme, jak dlouho se různé druhy odpadu rozkládají, už víme, co znamená slovo recyklace, zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme sami pomáhat životnímu prostředí. Před odjezdem zpět do školy nám nachumelilo, tak jsme si užili i prvního sněhu:).

 

 

V pondělí 10. října jsme poprvé navštívili Městskou knihovnu v Trutnově. Nejdříve jsme se pohodlně usadili mezi plné police knížek na barevné "lentilky", společně jsme přicházeli na to, proč existují knihovny, proč si knížky vlastně půjčujeme a jak o ně správně pečujeme. Poté jsme se nedočkavě rozutekli mezi lákavé knížky, kterými jsme listovali a do mnohých se i začetli. Strávili jsme tam
velmi příjemný čas a těšíme se na další návštěvu.

Back to top