Třída 7.B

V pondělí 30. 1. 2017 jsme ve třídě přivítali studentky Zubního lékařství Lékařské fakulty Hradec Králové, které nás seznámily nejen se správnou technikou čištění a péče o naše perličky, ale také s důvody správného starání se o zuby a s nehezkými následky špatného čištění. K ruce nám byly vlastní kartáčky, bez kterých bychom se neobešly. K ruce nám byly vlastní kartáčky, bez kterých bychom se neobešly.
Těšíme se na další návštěvu!

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

V úterý 31.1. 2017 jsme ukončili první polovinu první třídy. Za úkol jsme měli seřadit předměty od toho nejoblíbenějšího, po té jsme si povídali o tom, co se nám při výuce daří a na čem je potřeba pracovat. Jako odměnu za pololetní snažení nám paní učitelka předala naše první vysvědčení. Jsme moc šikovní, všichni máme samé jedničky!

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

V úterý 20.12. jsme se vydali na vycházku do zimní přírody. Cestou jsme navštívili kostel Narození Panny Marie, prohlédli si v něm veliký Betlém a zazpívali koledu. V městském parku jsme "ozdobili" stromy pro zvířátka a nasypali dobroty do krmítek.
Ve středu 21.12. se konala vánoční besídka, během které jsme si připomněli vánoční zvyky, rozkrojili si jablíčka, zazpívali koledy a ochutnali cukroví. Pod stromečkem jsme objevili Slabikáře, ze kterých jsme měli obrovskou radost.

Takhle jsme dováděli ve sněhu ve středu 4. ledna, kdy celý Trutnov zapadal hromadou sněhu.
Všichni si to užili, po tom jsme se sušili :-)

Ve čtvrtek 24.11. jsme si ve třídě dvě hodiny povídali o vzájemném chování a o tom, jak být dobrým kamarádem. Vžili jsme se do různých situací, společně jsme navrhovali jejich řešení. Z prožitého odpoledne jsme si zapamatovali 3 dobré rady:

1. Mluv s kamarádem hezky.
2. Chovej se hezky ke všem.
3. Kamarádi si nemají ubližovat.

Back to top