Třída 7.B

Od září se seznamujeme s písmenky, slabiky, slovy a čteme či tvoříme věty. Jsme schopni přečíst delší vyprávění a dokážeme o něm vyprávět. Učíme se orientovat v textu a seznamujeme se s prvními knížkami. Odměnou za naše celoroční snažení nám bylo Pasování na čtenáře, které pro nás připravila královna Abecedky a její šašek.

Celé dopoledne, 19. 5. 2017,  jsme dokazovali, že jsme hodni být pasováni na opravdového čtenáře, čekaly nás nelehké úkoly. Dařilo se nám a slavnostně nám byla předána placka Čtenáře a záložka do našich knih. HURÁÁÁ!

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

21. 4. 2017 jsme slavili svátek naší Země. Zamysleli jsme se nad tím, co bychom jí mohli popřát a jak bychom mohli přispívat k její radosti i my. Na skládce v Bohuslavicích jsme spatřili tuny odpadků, které denně vyhazujeme. Zamysleli jsme se nad tříděním odpadu a také si ho rovnou vyzkoušeli. Slíbili jsme Zemi, že se budeme chovat hezky k rostlinám i zvířatům, budeme šetřit energií a budeme se snažit třídit odpad.

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

V měsíci říjnu jsme prožili Bramborový den. Celý den byly brambory naše kamarádky - povídali jsme si o bramborách, počítali s nimi, četli, zkoumali jsme jejich tvar a nakonec z nich tvořili zvířátka.

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

V měsíci březnu jsme vyhlíželi jaro každým dnem. Nenechali jsme se zastrašit občasným sněhem a plískavicemi. Zaseli jsme společně řeřichu a vyrobili si jarní koruny...

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

V lednu a v únoru jsme vyměnili tělocvičnu za zimní stadion. Účastnili jsme se školy bruslení. Učili jsme se rozjet vpřed a zastavit na místě. Vyzkoušeli jsme si i slalom a na závěr kurzu rychlou jízdu během bruslařských závodů. Cíle jsme splnili - přestali jsme se bruslí bát, naučili jsme se něco nového a zabruslili si s kamarády. Děkujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při zavazování bruslí.

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B
 

Back to top