Třída 7.A

Do ranního kruhu přinesla paní učitelka plný košík něčeho, co bylo schované pod šátkem. Naším úkolem bylo hádat, co se pod šátkem může skrývat. Utajený obsah doplnila hádankou. Po jejím vyřešení jsme odkryli šátek a záhada byla pryč. Čekal nás bramborový den. S bramborami jsme cvičili, počítali, četli i psali. Dnes již víme, kde brambory rostou, kdy a jak se sklízí. Jaké je jejich využití. Co je škrob a jaké má vlastnosti.

K výrobě skřítků jsme využili polní plodiny a materiál nasbíraný na vycházce.

Ve třídě teď máme díky šikovným rukám originální výstavu. Koukněte se i vy!

V pátek 16. září jsme se vydali na ZŠ Komenského, kde jsme se seznamovali s pravidly bezpečného chování chodců a cyklistů.
Smyslem tohoto projektu bylo aktivně zapojit žáky prvních tříd do nácviku bezpečného pohybu v silničním provozu. Žáci byli zábavnou formou proškoleni o tom, jak se mají chovat a na co si například dát pozor při cestě do školy i během volnočasových aktivit.
Čekaly nás čtyři stanoviště, kde jsme si ověřili, že se umíme v autě připoutat, že známe různé druhy reflexních prvků, a že víme, jak se chránit při jízdě na kole. Někteří z nás si poprvé mohli vyzkoušet první pomoc na figuríně.
Na svých stanovištích nás přivítali policisté a hasiči s plným vybavením.
Celé dopoledne nás provázeli zábavní moderátoři a dostali jsme tu možnost zhlédnout jedinečnou exhibici mistra světa na kole BMX.

V úterý dopoledne jsme se vydali na vycházku do blízkého lesoparku. Naším cílem bylo pozorovat změny přírody, barvy podzimu a sběr přírodnin. Malíř podzim pro nás připravil opravdu krásnou podívanou. Po návratu do školy jsme nasbírané přírodniny třídili a pojmenovávali. Kaštany, žaludy a bukvice jsme využili v matematice. Barevné listy zas při psaní písmen a skládání slabik.

S prostředím školy, třídy jsme se již sžili. Umíme rozlišit správné a nesprávné chování žáků. Dodržujeme třídní pravidla.
Můžeme tedy na chvíli opustit školu a pátrat i v jejím okolí.

V hodině prvouky jsme se rozdělili  do čtyřčlenných skupin a vydali se za pozorováním. Naším úkolem bylo sledovat dopravní značky, dopravní prostředky, případná nebezpečí a vše si pečlivě zaznamenat.
Po návratu do školy jsme výsledky svých pozorování porovnali a vyhodnotili jsme, která místa a situace v okolí školy mohou být nebezpečná. Navíc jsme se seznámili s pravidly provozu z pohledu chodce.

Back to top