Třída 7.A

22. 5. 2017 jsme byli pasováni na čtenáře od samotné královny "Abecedky". Jsou z nás čtenáři!

Dopoledne jsme prožili v městské knihovně. Bylo to jako v pohádce. Museli jsme splnit tři důležité úkoly a získat tři klíče.

Prokázali jsme, že písmenka známe a že se nelekneme ani těžkých, dlouhých slov a neznámých textů. Získali jsme řád čtenáře a novou záložku s pečetí samotné královny všech písmenek.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

10.11. 2016 jsme se účastnili programu "Co skrývá popelnice" ve středisku ekologické výchovy v Horním Maršově. Seznamovali jsme se s odpadovou problematikou, zjistili jsme, jak dlouho se různé druhy odpadu rozkládají, už víme, co znamená slovo recyklace, zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme sami pomáhat životnímu prostředí. Před odjezdem zpět do školy nám nachumelilo, tak jsme si užili i prvního sněhu.

text: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

31. 1. 2017  jsme ukončili pololetní snažení. Poslední vyučovací hodinu jsme dostali naše první vysvědčení. Všichni  jsme dosáhli vynikajících výsledků a jednohlasně jsme se shodli na tom, že je naším  cílem si výsledky udržet i v pololetí druhém.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

21. 3. 2017 jsme úspěšně ukončili školičku bruslení. Po deseti lekcích jsme se všichni dokázali zúčastnit závodů v rychlobruslení. Naše úspěchy jsou výsledkem práce lektorům ale i podpory rodičů. Velké díky všem, kteří nám s přípravou na lekce pomáhali.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

30. 1. 2017  jsme se učili, jak správně pečovat o své zoubky. Povídali jsme si o tom, proč je péče o zuby důležitá, kolikrát denně a kdy se o zuby máme starat. Celou besedou nás provázely studentky střední školy dentální hygieny. Na závěr jsme si zubní očistu prakticky vyzkoušeli.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top