Třída 7.A

9. 6. 2017 jsme si pod vedením maminky Marianky Novákové vyzkoušeli jaké to je být krejčím, krejčovou. Paní Simona Jánská nám nejprve povyprávěla, jak její cesta  k šití vůbec začala. Dále pak, co pro své vzdělání a vysněné povolání musela podstoupit. Přinesla nám na ukázku své návrhy a výrobky. Pak už nastal čas pro šikovné prstíky. Pod odborným vedením jsme si vyrobili jehelníček ve tvaru srdce.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Od dnešního dne už všichni ve třídě 1. A píšeme perem. Hurááá, dokázali jsme to!!!

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

22. 5. 2017 jsme byli pasováni na čtenáře od samotné královny "Abecedky". Jsou z nás čtenáři!

Dopoledne jsme prožili v městské knihovně. Bylo to jako v pohádce. Museli jsme splnit tři důležité úkoly a získat tři klíče.

Prokázali jsme, že písmenka známe a že se nelekneme ani těžkých, dlouhých slov a neznámých textů. Získali jsme řád čtenáře a novou záložku s pečetí samotné královny všech písmenek.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V průběhu čtrnácti dnů jsme se podrobně seznamovali s naším rodným městem. Opět bylo něco poprvé, tak, jak to v první třídě často bývá. Poprvé jsme si vyzkoušeli jaké to je vystoupit a hovořit u tabule před celou třídou. Každé ráno někdo z nás vystoupil a povyprávěl o svém nejoblíbenějším místě Trutnova. Poté následovalo hodnocení pomocí „hlasovacího zařízení“. Zároveň i ocenění a doporučení od velkého publika.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

10.11. 2016 jsme se účastnili programu "Co skrývá popelnice" ve středisku ekologické výchovy v Horním Maršově. Seznamovali jsme se s odpadovou problematikou, zjistili jsme, jak dlouho se různé druhy odpadu rozkládají, už víme, co znamená slovo recyklace, zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme sami pomáhat životnímu prostředí. Před odjezdem zpět do školy nám nachumelilo, tak jsme si užili i prvního sněhu.

text: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top