Třída 7.A

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

8. 11. 2022 žáci 7. A při hodině fyziky prezentovali své práce na téma „Jak fyzikální objevy a stroje ulehčují lidskou práci?“. Dozvěděli jsme se mnoho informací od využití klínu a kola, o druzích páky či kladky, až po zjednodušení lidské práce s pomocí pračky, sušičky, myčky nádobí, vysavače, apod.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodinách fyziky jsme probrali jednotky délky a délková měřidla. Naučili jsme se převádět jednotky délky a následně jsme si povídali o různých typech délkových měřidel, která měří s různou přesností. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 nám Honza Nežádal, při hodině fyziky ukázal přesná délková měřidla, která popsal a předvedl. Honza nás nechal, abychom si vyzkoušeli měření s digitálním posuvným měřidlem, digitálním mikrometrem, talířovým mikrometrem, dutinovým mikrometrem a digitálním úchylkoměrem.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V rámci učiva fyziky - jednotky objemu a měření objemu – nám Honza přinesl ukázat odměrnou nádobu používanou v domácnosti k měření objemu např. mléka. Odměrné nádoby jsou určeny k odměřování jediného objemu (např. nedělaná pipeta) nebo mají stupnici k odměřování různých objemů (dělená pipeta, odměrný válec, byreta).

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve fyzice probíráme magnetické vlastnosti látek. Žáci se dozvěděli, že magnet působí magnetickou silou na feromagnetické látky (např. železo nebo nikl). Déle jsme popsali magnet a jeho póly. Souhlasné póly se odpuzují, nesouhlasné póly magnetů se přitahují. Ukázali jsme si, že se magnety přitahují nebo odpuzují i tehdy, když se vzájemně nedotýkají. Důvodem je magnetické pole, které působí silou na jiné magnety nebo feromagnetické látky. Účinky magnetického pole slábnou se vzdáleností od magnetu. Za pomoci železných pilin jsme zobrazili magnetické pole tyčového magnetu. Vysvětlili jsme si, co jsou indukční čáry magnetického pole. Dále jsme si předvedli, jak vznikají dočasné magnety. Aby si žáci vše lépe zapamatovali, každý si připravil ukázku magnetických vlastností látek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top