Třída 7.A

V neděli 6. 9. 2020 jsme autobusem jeli do Velké Úpy na penzion Říp. Ubytovali jsme se a večer jsme opékali. Hned druhý den jsme začali prozkoumávat okolí. Došli jsme až na Javor, učili jsme se pracovat s mapou, vázat uzly i střílet ze vzduchovky. Poznali jsme Janovy boudy, skvělé herní hřiště Pecka na Portáškách a ve středu 9. 9. 2020 jsme vyšli Obřím dolem až na Sněžku. Cestou jsme si střídali záchranářský batoh, ve kterém jsme si nesli i odměny. Nazpátek jsme jeli lanovkou na Růžovou horu a došli jsme pak až do Velké Úpy. Naše Krkonoše jsou krásné. Celý týden byl fajn.                          

 

text: Anežka, žákyně 5. A

foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 5. A

Na začátku tohoto roku se žáci 4. A a 3. A zúčastnili lyžování na Pomezkách. Děkujeme všem příznivcům a sponzorujícím rodičům za pomoc se zorganizováním této zdařilé akce. Moc jsme si to užili!

text a foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 4. A

Ve středu 19. září jsme se vydali do přírody společně s 2. A. Cílem vycházky bylo pozorování podzimní přírody, zvířat a sběr přírodnin. Tam i zpět jsme jeli autobusem.

 

text a foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 3. A

Na závěr zimy jsme si společně 2. A a 3. A užili spaní ve škole z 28. 2. do 1. 3. 2019. S kamarády a kamarádkami jsme si ve třídě zatančili v maskách, zahráli hry a prožili společně i noc.

 

text a foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 3. A

Pokud správně doplníš, zjistíš, co a kde jsme zažili!

 

NÁPOVĚDA: Sněžku, Trautenberk, Trutnově, Pomezní, Černou, Marie Kubátové.

 

V pondělí 4. 6. 2018 jsme se sešli na školním dvoře naší školy v ________________.

Vyrazili jsme směr ______________________________boudy.

Čekala na nás pohádková stezka.

Díky ní jsme se seznámili s pohádkami spisovatelky ____________________ ____________________.

Viděli jsme na horu _________________________ a ________________________ horu.

Na závěr výletu jsme se občerstvili v restauraci a pivovaru _____________________________. Vše bylo super!

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top