31. 1. 2017  jsme ukončili pololetní snažení. Poslední vyučovací hodinu jsme dostali naše první vysvědčení. Všichni  jsme dosáhli vynikajících výsledků a jednohlasně jsme se shodli na tom, že je naším  cílem si výsledky udržet i v pololetí druhém.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top