V úterý dopoledne jsme se vydali na vycházku do blízkého lesoparku. Naším cílem bylo pozorovat změny přírody, barvy podzimu a sběr přírodnin. Malíř podzim pro nás připravil opravdu krásnou podívanou. Po návratu do školy jsme nasbírané přírodniny třídili a pojmenovávali. Kaštany, žaludy a bukvice jsme využili v matematice. Barevné listy zas při psaní písmen a skládání slabik.

Back to top