Třída 7.A

Při hodinách fyziky jsme si povídali o těžišti tělesa. Každé těleso má pouze jedno těžiště. Do těžiště umísťujeme působiště gravitační síly. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Těžiště může být v některém bodě tělesa nebo i mimo těleso. Všichni žáci si připravili ukázky nalezení těžiště tělesa.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V rámci učiva fyziky - jednotky objemu a měření objemu – nám Honza přinesl ukázat odměrnou nádobu používanou v domácnosti k měření objemu např. mléka. Odměrné nádoby jsou určeny k odměřování jediného objemu (např. nedělaná pipeta) nebo mají stupnici k odměřování různých objemů (dělená pipeta, odměrný válec, byreta).

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

8. 11. 2022 žáci 7. A při hodině fyziky prezentovali své práce na téma „Jak fyzikální objevy a stroje ulehčují lidskou práci?“. Dozvěděli jsme se mnoho informací od využití klínu a kola, o druzích páky či kladky, až po zjednodušení lidské práce s pomocí pračky, sušičky, myčky nádobí, vysavače, apod.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodinách fyziky jsme probrali jednotky délky a délková měřidla. Naučili jsme se převádět jednotky délky a následně jsme si povídali o různých typech délkových měřidel, která měří s různou přesností. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 nám Honza Nežádal, při hodině fyziky ukázal přesná délková měřidla, která popsal a předvedl. Honza nás nechal, abychom si vyzkoušeli měření s digitálním posuvným měřidlem, digitálním mikrometrem, talířovým mikrometrem, dutinovým mikrometrem a digitálním úchylkoměrem.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top