Třída 6.B

Takřka za minutu dvanáct jsme na konci listopadu uskutečnili vycházku s pouštěním draků. Od školy jsme se vydali na Kryblici, kde jsme u plánu města Trutnova museli ukázat, kde přesně na mapě leží náš dům. Pak jsme se přesunuli na louku za penzion Úsvit, kde obstojně foukal vítr, a proto se nám naši „krasavci“ vznesli do oblak.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Další centra aktivit vycházela z učiva přírodovědy. Prozkoumávali jsme vesmír. V ateliéru jsme kreslili svá znamení a mapu planet, v objevech jsme se dozvěděli spoustu nových informací o vesmíru, v manipulaci se hodně počítalo a v komunikaci procvičovalo porozumění textů, pravopis, abeceda. Opět jsme si museli práci dobře rozvrhnout a nešlo to bez vzájemné spolupráce. Zkusili jsme si role ve skupině – vedoucí, tišitel a časoměřič. Přesvědčili jsme se, že je nutné důkladně číst zadání a instrukce.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Práci ve škole jsme si v posledním týdnu před podzimními prázdninami zpestřili centry aktivit. Tématem byla energie. V centru manipulace jsme počítali slovní úlohy a převáděli jednotky, v komunikaci jsme pracovali s textem o elektrárnách a popisovali elektrický přístroj (fén, přehrávač, varnou konvici), v ateliéru jsme si vyrobili větrník a v centru objevů jsme tvořili „plachtu“ o tepelné, větrné, jaderné, nebo vodní elektrárně. Nakonec jsme svoji práci zhodnotili.

V listopadu nás čekají další centra. Příště budeme muset zapracovat na pozorném čtení instrukcí, důkladné kontrole toho, co jsme napsali a vypočítali a též na rozvržení práce a rolí ve skupině.

Děkujeme p. asistentce za připravení materiálů, p. uč. Schmiedové a Ryšavé za nachystání center.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

 

V pondělí 18. 10. jsme navštívili UFFO a zhlédli divadelní představení Víti Marčíka s názvem Robinson Crusoe. Následně jsme si ve škole povídali o knize D. Defoa, pouštěli ukázky z loutkového filmu a vyplňovali pracovní list.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

V neděli 3. 10. jsme se vydali do Pece pod Sněžkou na další kurz. Byli jsme ubytovaní na horské chalupě Havlovka. Za týden našeho pobytu v nejvyšších českých horách jsme nachodili 50 km!!! Seznámili jsme se s topoznačkami, plánovali jsme trasu a pracovali s mapou, povídali si o KRNAPU, ohrožených rostlinách a živočiších, postavili lesní obydlí. Dozvěděli jsme se informace o devastaci a rekultivaci krajiny, připomněli si zdravovědu. Soutěžili jsme v hodu na cíl, zastříleli jsme si ze vzduchovek. Nechyběl postřehový závod, diskotéka, společenské hry a soutěže. Počasí nám přálo a hlavně jsme se všichni ve zdraví vrátili domů k rodičům.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Back to top