Třída 6.B

Leonardo da Vinci byl nejenom známý a vynikající malíř, ale také konstruktér a vynálezce. Žáci se seznámili s jeho životem, malbami a vynálezy. Zkusili si vyrobit libovolný stroj z lepenky. Důležité ale bylo, že po dlouhé době děti zase pracovaly ve smíšených skupinách žáků z osmé a páté třídy.  Osmáci si vyzkoušeli, jaké to je být ve skupině za ty zkušenější a ty, co určují činnost a náladu celého teamu a pro páťáky bylo důležité poznání, že i jejich práce je pro skupinu přínosem. Vše probíhalo ve velmi milé a přátelské atmosféře.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B a Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 8. C

Na hodinách vlastivědy se učíme o Evropě. Ve středu 25. 5. k nám zavítali žáci 8. C, kteří nám představili svoji knihu. V osmém ročníku totiž žáci zpracovávají informace získané na hodinách ČJ, OV, VV, AJ, NJ, D a Z do knížky s názvem U nás v Evropě. Na úvod si osmáci pro páťáky připravili otázky týkající se Evropy. Pak jim byl celý projekt představen. Dále páťáci hádali dle indicií, kterou zemi jednotliví žáci zpracovávali. V závěru si knihy ve skupinkách prohlédli. Páťáci ocenili díla svých starších spolužáků a osmáci byli příjemně překvapeni, co už v páté třídě děti vědí o Evropě, jejích památkách a přírodních zajímavostech. Děkujeme spolužákům z druhého stupně za příjemně strávenou hodinu a cenné postřehy k práci, která nás též v budoucnu čeká.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

V pátek 20. května jsme se ranním rychlíkem vydali na výlet do Prahy. O našem hlavním městě jsme se učili na hodinách vlastivědy a nyní jsme měli možnost místa a památky vidět na vlastní oči. Někteří byli v Praze poprvé. Praha nás přivítala krásným slunečným počasím a my jsme vyrazili na tzv. Královskou cestu vedoucí od Národního muzea přes Václavské náměstí, Františkánské zahrady, Národní třídu a most Legií k lanovce na Petřín. Zde jsme zavítali do zrcadlového bludiště a na rozhlednu. Pak jsme směřovali k Pražskému hradu, kde jsme navštívili katedrálu sv. Víta a byli svědky výměny stráží. Nerudovou ulicí jsme sešli na občerstvení do McDonalds a ke Karlovu mostu. Naše kroky vedly dál na Staroměstské náměstí a k Prašné bráně. Pak jsme utratili peníze v hračkářství Hamleys a nesměla chybět projížďka metrem. Výlet se nám moc líbil, nikdo se neztratil a všichni se vrátili plni zážitků ke svým rodičům.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Na hodině češtiny jsme si povídali o popisu pracovního postupu. Každý z nás měl za úkol napsat recept svého oblíbeného jídla. Také jsme se rozdělili do 4 skupin, které vymýšlely, jakou dobrotu by mohly připravit pro své spolužáky. V pátek 27. května jsme zavítali do školní kuchyňky. A pak už se krájelo, mazalo, zdobilo. Pochutnali jsme si na chlebíčkách, nepečeném dortu, ovocném salátu, bagetách a ovoci v čokoládě. Všem nám moc chutnalo a všichni si zaslouží pochvalu za odvedenou práci.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Poslední březnový týden jsme pracovali v centrech aktivit a zkoumali lidské tělo. Tentokrát jsme se do center přihlašovali každý den dle svého uvážení a nálady. Cílem práce bylo se blíže seznámit s lidským tělem. V komunikaci jsme procvičovali pravopis a porozumění textu. Nejvíc nás bavilo sestavit zdravý jídelníček. V manipulaci jsme počítali, měřili se, dozvídali se zajímavosti o těle. V ateliéru jsme si vyzkoušeli práci s tuší. V objevech jsme blíže poznávali lidské tělo. Každý den jsme práci zhodnotili a na závěr jsme se zamysleli nad tím, čím jsme si prošli a co nového jsme si odnesli. Stále nám dělá problémy si důkladně přečíst zadání a při práci používat polohlas.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Back to top