Třída 5.C

První říjnový den byl krásný a my jsme ho využili k výuce na čerstvém vzduchu. Cestou do lesa jsme si připomněli zásady bezpečnosti, upevnili jsme si znalost dopravních značek v blízkosti školy. Nabyté vědomosti z učebnice jsme si ověřovali prakticky. Venku jsme nejenom počítali, ale hlavně jsme poznávali stromy, jejich plody, kořenové systémy, zbarvení listů. Poslouchali jsme zvuky zvířat a vnímali klid a atmosféru lesního prostředí. Během dopoledne jsme viděli i práci lesníků. Stále jsme byli v pohybu, zadané úkoly řešili společně. Už se moc těšíme na další takový den.

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 2. C

V rámci výuky prvouky jsme čtvrteční dopoledne věnovali poznávání přicházející letní přírody a nahlédli jsme do života pejsků, kteří prozatím ještě nemají svůj domov. Paní v psím útulku nám velmi poutavě vyprávěla o osudu některých z nich. Seznámila nás s péčí o pejsky a ukázala nám jejich ,,obýváčky“. Už víme, jak se zachovat, když někde uvidíme pejska opuštěného, zanedbaného nebo toulavého. Krásným zážitkem bylo také pozorování měsíčních štěňátek. Mohli jsme si je pohladit a viděli jsme, jak si je jejich maminka hlídá a jak je krmí. Samozřejmě jsme pejskům a kočičkám donesli plno dobrůtek.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

10. ledna 2019 jsme se byli podívat v Městské knihovně. Když jsme viděli množství knih, které bychom si mohli přečíst, slíbili jsme, že se co nejrychleji doučíme všechna písmenka abecedy ‘‘…….a tak jsme se snažili, co nám síly stačily.  27. května nadešel den D a my jsem šli do knihovny znova. Tentokrát jsme královně Abecedce přinesli dárek, splnili jsme 3 náročné úkoly a ona nás se svým šaškem pasovala na čtenáře a povýšila nás na rytíře řádu čtenářského.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Celý první školní rok jsme se pilně učili písmenko po písmenku. Umíme je číst i psát. Skládáme je do slabik, slov, vět. Začali jsme si číst své první knížky a z prázdnin budeme umět napsat pozdrav. A všem svým mladším kamarádům vzkazujeme: ,,Nebojte se, abeceda, to nic není, my vás vezmeme do učení…“

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

4. 6. 2019 jsme vyrazili ráno vlakem do Adršpachu. Někteří z nás jeli vláčkem poprvé v životě. Navštívili jsme skalní město, dozvěděli se, jak vlastně tyto skály vznikly, poprosili Krakonoše o vodopád vody, svezli jsme se na lodičce Titanic 2. Počasí nám přálo a my jsme se unavení vrátili odpoledne domů.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Back to top