Třída 5.B

Naše třída přispěla úžasnou částkou. Mnoho dětí darovalo svoje ušetřené peníze! Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Své vystoupení nám předvedlo divadlo Láryfáry z Prahy. Cirkusové představení plné písniček a vtipů se dětem velmi líbilo.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Dnes jsme převzali naše první vysvědčení! Naše pokroky a úspěchy byly odměněny výbornými známkami .

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Pravidelně v pátek poslední hodinu do naší třídy zavítají maminky nebo tátové, aby děti seznámili s knížkou, kterou v dětství četli a která se jim líbila. Již jsme slyšeli příběhy z knížek Pohádkový dědeček, Tři koťátka, Povídání o víle Amálce. A čekají nás další. Velké poděkování patří rodičům, kteří se do projektu zapojili.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

V centrech aktivit již zvládáme pracovat na několika různých zadáních a střídat se v činnostech. Velmi se nám daří spolupracovat a při práci udržet klid. Naším úkolem je teď zdokonalit hodnocení v kruhu a umět naslouchat druhým.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top