Třída 5.A

V úterý 2. 10. 2018 dopoledne jsme se po krátké přípravě vydali na vycházku do blízkého lesoparku. Naším cílem bylo pozorovat změny přírody, barvy podzimu a sběr přírodnin, to vše s dodržením pravidel lesoparku. Malíř podzim pro nás připravil barevnou paletu. Bádali jsme ve dvojicích. Po návratu do třídy jsme již ve čtveřicích přírodniny pojmenovávali a třídili. Kaštany, žaludy, bukvice, jsme využili v matematice. Barevné listy zase při psaní písmen a skládání slabik.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

 

Naučily jsme se:

- poznávat a číst písmena: A, a, á, M, m, L, l, E, e, é, S, s,

- skládat a rozkládat slabiky,

- číst první slabiky,

- orientovat se v řádku,

- správně držet a vést tužku, napodobit jednoduché uvolňovací cviky,

- v matematice určovat počet prvků do pěti, rozlišit číslice do pěti, přiřadit číslice k počtu, číslice seřadit do číselné řady, psát čísla 1 až 5,

- čísla a počet porovnat.

Umíme:

- naslouchat,

- používat krátký hlas,

- převést mluvený pokyn v akci,

- vyvodit pravidla,

- pravidla dodržovat a řídit se jimi.

 

1. měsíc byl obdobím velkého AHA!  Už víme, co znamená být školákem.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSEM ŠKOLÁK, žák 1. A celý rok mě bude provázet slovíčko POPRVÉ.

Mám za sebou prvních čtrnáct dnů.

POPRVÉ:

  • se seznamuji se svými spolužáky a s paní učitelkou.
  • jsem navštívil prostory školy.
  • vyvozuji pravidla pro soužití ve třídě a občas je i poprvé porušuji.
  • hodnotím i sebehodnotím.
  • počítám, čtu, píši, tvořím, cvičím, spolupracuji.
  • plním domácí úkoly a někdy je i poprvé zapomenu.
  • dostanu známku a prožívám radost z úspěchu.

 

Slovo RADOST je to, které by mě mělo provázet celý rok.

Hodně zdaru všem žáčkům 1. A přeje Kamila, Naďa a .

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

foto: paní Drygalská Naďa, asistentka pedagoga

Back to top