Třída 5.A

Své vystoupení nám předvedlo divadlo Láryfáry z Prahy. Cirkusové představení bylo plné písniček a vtipů.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V úterý před Velikonocemi jsme se vydali do trutnovského kostela, kde pro ně bylo připraveno povídání a zpívání o tom, proč vlastně Velikonoce slavíme. Velké poděkování patří manželům Jandovým a Janě Bartoňové, kteří nás příběhem provázeli. Po návratu do školy na nás čekal další díl tvoření s maminkou Kubíka. Tentokrát dílna keramická.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V naší třídě je to opravdu jako v mraveništi, celé dny a měsíce se snažíme ze všech sil o to, abychom se naučili správně číst, psát, počítat...

Každý mravenec je trochu jiný a každý z nás je na něco šikovný. Tak jako mravenci v mraveništi mají své role a své odborníky, tak i v naší třídě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme:

- písaře

Až do dneška psaly všechny děti tužkou nebo pastelkami. Dnešním dnem se z některých stávají „opravdoví písaři“. Ti, kdo obdrží diplom za krásné psaní, mohou psát do písanek i pracovních sešitů perem. Písaři navíc zapisují naše společné myšlenky na plakáty a tabule.

- čtenáře

Někteří kamarádi už přečtou všechna písmenka a plynule čtou slova i věty. Pomáhají nám ve čtení zadání v centrech aktivit, ranních úkolů i dopisů.

- počtáře

Ti počtáři, co jsou brzy v cíli se v hodinách stávají pomocníky učitele a kdykoliv se na ně mohou žáci obrátit s prosbou o radu, či pomoc.

- Sešitníčka, Zvoníčka, Počasníčka a Tišitele. To jsou kamarádi, kteří nám pomáhají s dodržením pravidel a denního režimu.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Prostřednictvím tvůrčí výtvarné dílny, pod vedením maminky našeho spolužáka Jakuba, jsme se i my žáci 1. A mohli podílet na přípravě zápisu do 1. tříd. Pomohli jsme s výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky. Maminka Simona Jánská přinesla keramické skřítky, kterým zbývalo dokončit ručičky. Nemusela nás dlouho pobízet, ani vysvětlovat. S chutí jsme se pustili do práce. A výsledek? Velké množství kompletních skřítků, nejeden dobrý skutek a radost z odvedené práce.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Čas vánoční XII., aneb nejkrásnější chvíle plné očekávání a dětské radosti a také báječná příležitost prožít si v období adventu činnosti, které se stanou krásným vánočním dárkem. Kromě vánočně vyzdobené třídy a ručně vyráběných přáních, měly děti prostor k zamýšlení o obyčejných lidských přáních a vztazích mezi sebou. Vánoční čas jsme využili také ke společnému setkávání s rodiči a k pátrání po vánočních zvycích. V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme se opět učili v centrech aktivit. Pracovali jsme v centru výtvarné výchovy- v ateliéru, prvouky - objevů, čtení, psaní a matematiky. Děti již zvládly rozdělení rolí i činností, zároveň si zábavnou formou procvičily probrané učivo a zkrátily čas při čekání na příchod Ježíška. Poslední setkání v kalendářním roce proběhlo u ozdobeného stromečku, ochutnávkou cukroví a rozbalování dárků.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top