Třída 5.A

Během posledních týdnů jsme se za poznáním vydávali často do přírody, pomocí pozorovacích archů – „loveckých listů“ jsme vypátrali změny v podzimní krajině. Navštívili jsme různé ekosystémy:

 

Podzimní procházka s objevováním - LOVEC V LESE.

Přálo nám počasí, a tak jsme vyrazili do lesoparku. Všímali jsme si jakými změnami prochází podzimní les. Jak na tyto změny reagují živé organismy. Po třech hodinách pozorování jsme se nevraceli s prázdnou. Naše „lovecké listy“ i košíky byly plné. A my? Užili jsme si. Výuka v přírodě je fajn!

 

Podzimní zahrada aneb učíme se venku - LOVEC V ZAHRADĚ A SADU.

Celé dopoledne jsme strávili venku na školním pozemku. Všímali jsme si, jak to v zahradě a sadu na podzim vypadá. Co už sadař vykonal a co v zahradě ještě zůstalo. Po prozkoumání jsme zjistili, že ještě není vše připraveno na zimu, a tak jsme přiložili ruku k dílu. Hrabali jsme listí, ryli záhony a česali a sbírali ovoce. V zahradě se nám tak líbilo, že jsme v ní prožili i hodiny ČJ, M, PRV a čtení.

 

Podzim u rybníka - celodenní výlet - LOVEC U RYBNÍKA.

K nedalekému rybníku jsme si museli přivstat, ale stálo to za to. Když jsme dorazili na místo, příroda se teprve probouzela. Pozorovali jsme rostliny a živočichy, kteří obývají rybník a jeho okolí. Objevili jsme i důkazy o tom, že rybník vyrobil člověk. Dnes již bezpečně rozlišíme orobinec od rákosu, leknín, vrbu,... navíc umíme vyjmenovat znaky ryb.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Již po druhé jsme v letošním roce zavítali do městské knihovny. Nyní s jasným úkolem a cílem. Předvést královně Abecedce, jak jsme se naučili číst. Na audienci jsme přinesli dárek, splnili jsme 3 náročné úkoly. A královna?  Se svým šaškem nás pasovala na čtenáře a povýšila do řádu rytíře čtenářského.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Ve čtvrtek 2. května se někteří žáci a učitelé naší školy stali na jeden den „profesionálními“ herci a herečkami. A jak se nám to povedlo? Naše škola byla vybraná v konkurenci dalších cca 70 škol v ČR, které realizují program Začít spolu, pro natáčení krátkého filmu ilustrujícího realizaci vzdělávacího programu Začít spolu na prvním stupni základní školy. S programem máme již sedmiletou zkušenost, tak jsme tuto výzvu přijali a začali chystat natáčení. Cílem filmu bylo představit běžný den ve třídě Začít spolu včetně týmové spolupráce dětí i spolupráce školy s rodiči. Ve čtvrtek ráno přijel tým profesionálních filmařů a vše začalo. Natáčelo se ve třech třídách – 1. A, 2. B a 3. A. Den probíhal velmi příjemně a všichni „herci a herečky“ plnili své role velmi svědomitě. Někteří žáci si dokonce vyzkoušeli profesionální natáčení rozhovoru. Spolupráce s filmaři byla pro nás velkým zážitkem. V současné době jsou záběry z naší školy ve střižně. Až bude vše sestříháno a ozvučeno, film Vám rádi představíme na školním webu. Naše poděkování patří všem dětem, učitelům i rodičům, kteří se na tvorbě filmu podíleli. V neposlední řadě děkujeme také ostatním žákům a učitelům naší školy za trpělivost a spolupráci během natáčení.

 

text a foto: Mgr. Schierlová Jana, metodička programu Začít spolu

 

V měsíci červnu jsme se společně se třídou 1. B vydali do přírody, kde proběhla 2 centra aktivit s tématem prázdniny. Děti pracovaly v centru výtvarné výchovy a čtení. Vytvářely z přírodnin mapu prázdninového ostrova a četly příběh s předvídáním. V závěru dne svoji práci velmi pěkně samy zhodnotily.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V uplynulých týdnech jsme se věnovali badatelským a detektivním činnostem na téma jaro. Zkoumali jsme změny v přírodě pozorovatelné lidským okem. Více pozornosti jsme věnovali rostlinám-bylinám, stromům i keřům. Zajímalo nás, jak dlouho a z čeho rostliny vyrostou. Naplánovali jsme si a založili pokus: Jak roste semínko? Třídili jsme větvičky stromů a keřů, vytvořili jsme si tak větvičkové pexeso. Další AHA moment pro nás byly pupeny. A druhý badatelský pokus byl na světě: Z kterého pupenu se zrodí list a z kterého květ?

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top