Třída 5.A

Dne 18. 2. 2020 se i naše třídy zúčastnily školního kola recitační soutěže. V naší kategorii soutěžilo celkem 18 recitátorů, žáků 2. a 3. tříd. Naši finalisté se soutěže zhostili se ctí. Nikos, Dominik, Matyáš, Damien, Laura a Alenka překonali trému a své texty odrecitovali s přednesem a bez chyb. Někteří se dokonce ocitli i mezi oceněnými. Z 2. A se na 1. místě a do okresního kola postupuje Nikos Karajanis. Ze třídy 2. B se na krásném 3. místě umístil Damien Honců.         

Vítězům gratulujeme!

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Při hodinách prvouky jsme poznávali lidské tělo.

Zkoumali jsme smysly.

Každý z nás si: vyzkoušel optické klamy, otisk prstů, zjistil dominantní oko, rozšifroval zprávu zaznamenanou Morseovou abecedou, hmatem zjistil obsah krabice. Navíc jsme se změřili a zvážili. Pokusy nás moc bavily. Byla to zábava!

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Svatomartinský svátek jsme zahájili divadelním představením v UFFU. Hlavním motivem celého vystoupení byla přání a sny lidí a jejich putování za nimi. Všechny děti byly aktivně zapojeny do scén na jevišti. Po příchodu do školy jsme si s dětmi sdělili své dojmy z představení a velmi zajímavé bylo to, že toto netradiční vystoupení se všem dětem líbilo nebo spíše líbilo, jak vyplynulo ze závěrečného zhodnocení.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

2. A a 2. B se společně vypravily do psího útulku v Poříčí. Děti nesly pejskům drobné pamlsky. V útulku se dozvěděly mnoho zajímavostí o psech, prohlédly si jejich kotce a jednoho pejska dokonce mohly pohladit. V závěru naší návštěvy si ještě vyslechly příběh o tom, jak se do útulku dostala koťata a pomazlily se s posledním koťátkem, které čeká na nového majitele.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Pokračujeme v prohlubování dovedností a znalostí. Pracujeme i nadále v CENTRECH AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách plníme připravené úlohy. Řídíme se písemným zadáním. Dělíme se o role. Hodnotíme spolupráci a výsledky práce. Vymýšlíme strategie, jak na to příště lépe. V centrech na nás čekají aktivity, které nás vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých se učíme spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, v níž se vedle sebe odehrávají rozdílné činnosti. Tentokrát naším tématem byla podzimní úroda - ovoce a zelenina.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top