JSEM ŠKOLÁK, žák 1. A celý rok mě bude provázet slovíčko POPRVÉ.

Mám za sebou prvních čtrnáct dnů.

POPRVÉ:

  • se seznamuji se svými spolužáky a s paní učitelkou.
  • jsem navštívil prostory školy.
  • vyvozuji pravidla pro soužití ve třídě a občas je i poprvé porušuji.
  • hodnotím i sebehodnotím.
  • počítám, čtu, píši, tvořím, cvičím, spolupracuji.
  • plním domácí úkoly a někdy je i poprvé zapomenu.
  • dostanu známku a prožívám radost z úspěchu.

 

Slovo RADOST je to, které by mě mělo provázet celý rok.

Hodně zdaru všem žáčkům 1. A přeje Kamila, Naďa a .

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

foto: paní Drygalská Naďa, asistentka pedagoga

Back to top