Pokračujeme v prohlubování dovedností a znalostí. Pracujeme i nadále v CENTRECH AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách plníme připravené úlohy. Řídíme se písemným zadáním. Dělíme se o role. Hodnotíme spolupráci a výsledky práce. Vymýšlíme strategie, jak na to příště lépe. V centrech na nás čekají aktivity, které nás vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých se učíme spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, v níž se vedle sebe odehrávají rozdílné činnosti. Tentokrát naším tématem byla podzimní úroda - ovoce a zelenina.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top