Již po druhé jsme v letošním roce zavítali do městské knihovny. Nyní s jasným úkolem a cílem. Předvést královně Abecedce, jak jsme se naučili číst. Na audienci jsme přinesli dárek, splnili jsme 3 náročné úkoly. A královna?  Se svým šaškem nás pasovala na čtenáře a povýšila do řádu rytíře čtenářského.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top