Těsně před Vánocemi se uskutečnily v naší tělocvičně závody ve šplhu na tyči. Všichni jsme poctivě trénovali, takže za 6 týdnů vyšplhaly téměř dvě třetiny do výšky 2 metry, třetina až nahoru, takže 4 metry. Byl to velký úspěch, protože někteří z nás dosud ani na tyči nešplhali. Nakonec se závodu zúčastnilo pouze 7 žáků (4 dívky a 3 chlapci). Na 1. místě mezi chlapci všech třetích ročníků se umístil Ondra Romančák, v kategorii dívek 3. ročníků se umístila na 2. místě Anička Doležalová. Oběma moc gratulujeme!!! Ostatním děkujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Back to top