Od 1. 9. 2020 nařizuje vedení školy toto opatření, které se týká osobního doprovodu dětí na ranní družinu a osobního vyzvedávání dětí ze školní družiny. Svévolný pohyb rodičů po škole je zakázán! Prostor pro čekání na děti je vestibul školy u ŠD.

Děti můžete dovést ráno do školní družiny do 7:30 hodin. Odpoledne si můžete dítě vyzvednout bezprostředně po obědě až do 13:30 hodin, nebo v 15:00 hodin. Po 15:00 hodině kdykoliv ve třech odděleních školní družiny v přízemí ZŠ dle rozpisu na nástěnkách ŠD.

Žádáme o dodržování tohoto opatření.

V letošním školním roce máme 6 oddělení ŠD, ale pouze 3 kmenové učebny . Proto budeme plně využívat ostatní prostory ZŠ. V době od 11:40 do 13:30 hodin probíhá stravování dětí. Po obědě mají dětí odpočinkový režim, na který navazuje hlavní činnost. Od 11:40 do 13:30 hodin se budou děti pohybovat s vychovatelkami po budově školy (učebny 1. stupně, tělocvična, tělocvična DOJO, čtenářské koutky na patrech, učebna PC, 3 učebny ŠD apod.), v případě příznivého počasí budou na vycházkách, v lese, na paradráze, na hřišti za školou, na dětském školním hřišti, na besedě apod.

V době od 13:30 do 15:00 hodin nelze děti vyzvednout ze školní družiny (pokud neinformuje o této skutečnosti zákonný zástupce písemně v docházkovém notýsku).

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY, školní rok 2021/2022

pondělí 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
úterý 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
středa 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:40 -17:00

 

PŘEHLED ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY, školní rok 2021/2022

1. oddělení paní Olivia Bandová                           731 476 290     
2. oddělení Bc. Kreibichová Petra 734 851 954
3. oddělení Mgr. Vrabcová Petra 734 447 369
4. oddělení paní Janovská Iva 604 180 716
5. oddělení paní Karajani Pavlína 739 043 345
6. oddělení Thammová Barbora, DiS. 604 217 950

text: paní Bandová Olivia, vedení školní družiny

Back to top