• foto-skoly1
loading...

Dne 8. 11. 2018 ve společnosti Kablo Vrchlabí konalo okresní kolo soutěže „Talenty pro firmy“. Akce se zúčastnila pětice osmičlenných týmů ze základních a středních škol z Trutnova, Vrchlabí a Svobody nad Úpou.

Cílem projektu je navázání a posílení spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Přínosem je zlepšení propagace a medializace oborů technického směru, zvýšení image těchto oborů a přilákání nadaných žáků. Dalším z cílů je posílení dlouhodobé kampaně podpory technických oborů na krajské úrovni, vzájemné představení spolupráce základních škol se středními školami a zaměstnavatelskou sférou. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku. Nedílnou součástí je ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů, zapojí se žáci základních škol, středních škol i zaměstnanci regionálních firem.

Hlavní aktivitou projektu byla soutěž v sestavování polytechnické stavebnice. Týmy byly složené ze tří žáků ZŠ, stejného počtu žáků SŠ, zástupce firmy a pedagogického pracovníka. V daném časovém limitu týmy musely postavit a zprovoznit dle zadání funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice.

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 reprezentovali žáci ve dvou týmech. Družstvo číslo 1 doplnili žáci SPŠ Trutnov, zástupce firmy Tyco Electronics EC Trutnov a pedagog Ing. Loufek Václav. V týmu číslo 2 s žáky od „Letadla“ spolupracovali žáci SPŠ Trutnov, zástupce firmy Continental Trutnov a pedagog pan Krejčí Jaroslav.

Úkolem, v okresním kole, bylo sestavit funkční model dopravníkového pásu s variátorovým otvíráním zábrany, poháněné elektromotorem. Soupeření to bylo vskutku napínavé a o překvapení nebyla nouze.

Ve finále potvrdilo družstvo číslo jedna, pod vedením pana Jakubčanina Petra z firmy Tyco Electronics EC Trutnov, své kvality a s převahou celou soutěž vyhrálo. Kromě prvenství si tým zajistil postup do kola krajského, které se bude konat 16. 11. 2018 v Hradci Králové. Žákům a pedagogům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v kole krajském.

 

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 v soutěži reprezentovali:


Družstvo číslo 1

Kapitán: pan Jakubčanin Petr, firma Tyco Electronics EC Trutnov

Žáci: Nachtman Kryštov, Ondráčková Anna a Škvárová Marie

Pedagog: Ing. Loufek Václav

 

Družstvo číslo 2

Kapitán: pan Jüstel Filip, firma Continental Trutnov

Žáci: Nosek Jan, Petřík Luboš a Viková Anna

Pedagog: pan Krejčí Jaroslav

 

Celkové pořadí okresního kola „Talenty pro firmy“ 2018

1. místo: tým A, ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 a SPŠ Trutnov, firma Tyco Electronics EC Trutnov

2. místo: tým A, ZŠ Vrchlabí, Školní 1336 a SŠSE Nová Paka, firma Kablo Vrchlabí

3. místo: tým ZŠ Svoboda nad Úpou a SPŠ Trutnov, firma Tyco Electronics EC Trutnov

4. místo: tým B, ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 a SPŠ Trutnov, firma Continental Trutnov

5. místo: tým B ZŠ Vrchlabí, Školní 1336 a SŠSE Nová Paka, firma Kablo Vrchlabí

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

foto: pan Krejčí Jaroslav, Ing. Vašáková Jolana

 

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Back to top