• foto-skoly1
loading...

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 vydáváme toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy.

2. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se prozatím upouští.

3. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte i zákonného zástupce dítěte ve škole.

4. Žádost o přijetí k povinné školní docházce se bude vyplňovat online.

5. Termín pro vyplnění online žádosti je stanoven od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

 

 

ZÁPIS ONLINE ZDE

 

 

PŘIPRAVUJEME - online informační předzápisovou schůzku:

- vedení školy připravuje pro zájemce z řad zákonných zástupců budoucích prvňáčků online informační schůzku,

- v úvodu schůzky vám bude představeno širší vedení školy a budoucí paní učitelky 1. tříd,

- zájemcům budou prezentovány principy výukového programu "Začít spolu" a dlouhodobá strategie vzdělávání žáků na naší škole,

- v průběhu setkání bude vyhrazen čas na konkrétní dotazy,

- schůzka se uskuteční online 31. 3. 2021 (středa) od 18:00 hodin,

- zájemce o online schůzku musí vyplnit "DOTAZNÍK" (do 28. 3.2021) na jehož základě budou na uvedený email zaslány přihlašovací údaje (nejpozději 30. 3. 2021).

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy kap. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 příspěvkové organizace, že ve školním roce 2021/2022 otevře 2 první třídy, kde bude výuka probíhat dle principů programu „Začít spolu“.

 

1. Zákonný zástupce má zájem, aby se jeho dítě vzdělávalo v programu „Začít spolu“ (síť škol s programem ZDE).

2. Zákonný zástupce žáka je obeznámen a v plné míře bude respektovat obsah Školního vzdělávacího programu včetně kurzů, venkovních přestávek a venkovní výuky.

3. Dítě vykoná online zápis do 1. třídy na naší škole.

4. Trvalé bydliště dítěte spadá pod školský obvodu Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

5. Sourozenec, který naši školu navštěvuje.

 

Prosazujeme: učení pro život.

 

Nabízíme:

1. Výuku s prvky programu Začít spolu: den ve třídě Začít spolu, fotogalerie a videa.

2. Posílení čtenářské gramotnosti žáků.

3. Rozvoj žáků prostřednictvím školních projektů.

4. Školní družinu s provozem 6:30 až 17:00 hodin.

5. Širokou nabídku zájmových kroužků.

6. Sportovně turistické a tematické kurzy.

7. Ozdravné pobyty u moře a další.

 

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Back to top