• foto-skoly1
loading...

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydáváme toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy.

2. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.

3. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte i zákonného zástupce dítěte ve škole.

4. Žádost o přijetí k povinné školní docházce se bude vyplňovat online.

5. Termín pro příjem online žádostí je stanoven od 1. 4. 2020 do 19. 4. 2020.

 

ZÁPIS ONLINE ZDE.

 

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníků.

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy kap. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 příspěvkové organizace, že ve školním roce 2020/2021 otevře 2 první třídy, kde bude výuka probíhat dle principů programu „Začít spolu“.

1. Zákonný zástupce má zájem, aby se jeho dítě vzdělávalo v programu „Začít spolu“.

2. Zákonný zástupce žáka je obeznámen a v plné míře bude respektovat obsah Školního vzdělávacího programu včetně kurzů, venkovních přestávek a venkovní výuky.

3. Dítě vykoná online zápis do 1. třídy na naší škole.

4. Trvalé bydliště dítěte spadá pod školský obvodu Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

5. Sourozence, který naši školu navštěvuje.

 

Prosazujeme: učení pro život.

 

Nabízíme:

1. Výuku s prvky programu Začít spolu.

2. Posílení čtenářské gramotnosti žáků.

3. Rozvoj žáků prostřednictvím školních projektů.

4. Školní družinu s provozem 6:30 až 17:00 hodin.

5. Širokou nabídku zájmových kroužků.

6. Sportovně turistické a tematické kurzy.

7. Ozdravné pobyty u moře a další.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Back to top