V hodinách fyziky jsme si vysvětlili podstatu Newtonových pohybových zákonů – zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon vzájemného působení dvou těles = zákon akce a reakce. Abychom lépe pochopili Newtonovy pohybové zákony, někteří žáci nám je vysvětlili a předvedli.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top