Každoročním projektem třetích ročníků je téma VODA a VZDUCH. I my jsme se mu tedy v průběhu února věnovali. Vysvětlili jsme si koloběh vody v přírodě a ukázali jsme si, jak se voda čistí. Při výtvarné výchově jsme ve skupinkách osídlovali rybník, v matematice lovili rybky se správným výsledkem. Nejvíce nás ale zaujal pokus, který ukazoval, jak se v přírodě voda vypařuje a poté z mraků opět prší dolů. 

Text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka 3. C

Back to top