• foto-skoly1
loading...

„Nakládejte se Zemí dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči. Byla nám zapůjčena k opatrování našimi dětmi.“ (Keňské přísloví)

Letošní začátek školního roku je spojen s ekologickými tématy v různých podobách. Kromě ekobivaku jsme v minulém týdnu absolvovali několik projektových dní. Tentokrát jsme se zaměřili na široké téma - energii. Seznámili jsme se s jejími zdroji, s různými typy elektráren, snažili jsme se přijít na to, jak energií, co nejvíce šetřit pro dobro naší planety i našich peněženek. Pracovali jsme ve třídě, četli odborný článek, zpracovávali prezentaci o elektrárnách nebo vytvořili plakát o metodách šetření, také jsme si vyráběli větrníky. Někteří dokonce vyrobili maketu vylosované elektrárny. Na závěr jsme si vysvětlovali některá přísloví a všichni jsme si uvědomili, že si naši planetu opravdu musíme chránit. Vše bylo o to napínavější, že jsme si poprvé vyzkoušeli práci ve skupinách v tzv. centrech aktivit. Každá skupinka v danou chvíli pracovala na něčem jiném a v průběhu týdne se všichni vystřídali. Poznali jsme úskalí i kouzlo společné práce a vše proběhlo nad očekávání výborně.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Back to top