ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Kroužky v I. pololetí začínají 1. října 2019 a končí na konci ledna 2020.
Kroužky v II. pololetí začínají 1. února 2020 a končí 31. května 2020.

Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin) ve ŠD.

PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky posílejte výhradně na účet školy. Číslo účtu je 211104328/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků). Poplatky za kroužky budeme vybírat:

v I. pololetí do 15. 10. 2019

ve II. pololetí do 15. 1. 2020PŘIHLÁŠKY
Přihlášky do kroužků noste do 25. 9. 2019 do ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 do 1. oddělení školní družiny k rukám paní Bandové Olívie. Přihlášku si můžete stáhnout na našich stránkách školy v v sekci "KROUŽKY" v dokumentech.

ORGANIZOVÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Organizování zájmových kroužků má na starost paní Bandové Olívie.
 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020
 

1. Sporťáček začátečníci: určen dětem z 1. a 2. tříd, které rády soutěží a pohybují se. Žáci se naučí základy míčových her a gymnastiky. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka: Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

2. Míčové hry: určen žákům od 3. třídy, které mají rády kolektivní míčové sporty a rády soutěží. Kroužek se koná ve středu od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka: Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

3. Keramická a řemeslná dílnička – začátečníci: určeno žákům 1. a 2. tříd se zájmem o modelování z hlíny a vyrábění různých jednoduchých výrobků převážně z přírodních materiálů. Doporučeno i dětem pro zlepšení jemné motoriky rukou. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka: Bc. Jánská Simona, cena 700,-Kč/pololetí.

4. Keramická a řemeslná dílna – mírně pokročilí: určeno žákům, kteří již navštěvovali tento kroužek a zajímají se o modelování, glazování, lití do sádrových forem a zdobení výrobků .z hlíny, Kroužek se koná ve středu od 15:00 – 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka: Bc. Jánská Simona, cena 700,-Kč/pololetí.

5. Keramická a sklářská řemeslná dílna – pokročilí: určeno dětem, kteří chodily do kroužku 2 roky a více – tedy od 3. tříd se zájmem o modelování z hlíny, vyrábění výrobků litím do sádrových forem a vyrábění převážně z přírodních materiálů a seznámení se se zdobením skla různými technikami. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka: Bc. Jánská Simona, cena 800,- Kč/pololetí.

6. Šikovné ručičky - výtvarný kroužek: kroužek je určen dětem z 1. – 4. tříd, které rády tvoří, kreslí, malují atd.. Další náplní kroužku je papírová prostorová tvorba, koláže atd.. Kroužek se koná ve čtvrtek od 1ř:00 - 15:45. Lektorka: Thammová Barbora, DiS., cena 600,-Kč/pololetí.

7. Divadelní kroužek: určen dětem z 1. – 4. tříd, které mají rády pohádky a chtěly by si v nich zahrát. Vhodné pro děti komunikativní. Kroužek se koná ve středu od 15:00 - 15:45. Lektorka: paní Bandová Olívia, cena 600,-Kč/pololetí.

8. Divadelní a dramatický kroužek: určen žákům ze 4. a vyšších tříd, kteří se zajímají o hraní divadla, psaní textů, o literaturu, výrobu kostýmů a kulis apod. Termín kroužku bude upřesněn. Kroužek se koná ve třídě. Lektorka: Mgr. Blahnová Petra, cena 600,-Kč/pololetí.

9. Všeználek: určen žákům 3. a 4. tříd, vhodný pro děti ze zájmem o přírodu, objevy a tvoření. Na děti čekají různé pokusy a vyrábění. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00 - 15:45. Lektorka: Mgr. Kyselicová Jana, cena 600,-Kč/pololetí.


Přihlášky do kroužků noste do 25. 9. 2019 na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 do 1. oddělení školní družiny k rukám paní Bandové Olívie.

Back to top