Ve čtvrtek 30. 5. 2019 navštívily naši školu studentky chemie z VŠCHT v Praze a ukázaly nám, že chemie je zajímavá a užitečná věda. Úvodem HMCH jsme vyzkoušeli své čichové buňky při rozpoznávání vonných silic. Viděli jsme plamenové zkoušky a rozdíly v hoření papíru, vaty a nitrocelulózy. Ukázali jsme si, že sloní pastou oheň uhasit nelze. Sloní pasta je směs vody, jodidu draselného, saponátu a peroxidu vodíku. Dozvěděli jsme se, z čeho je složený střelný prach – směs síry, uhlíku a ledku. Kapalným dusíkem jsme ochladili květinu i supravodivou tabletu. Za pomoci kapalného dusíku nám studentky VŠCHT vyrobily zmrzlinu, na které jsme si všichni pochutnali. V části „Chemie a energie“ jsme si ukázali tepelné stroje, např. funkční model parního stroje nebo Peltiérův článek. Parní stroj vymyslel již v 1. století n. l. Hérón Alexandrijský. Povídali jsme si o zdrojích elektrické energie – o galvanickém článku nebo různých druzích elektráren. Hodiny moderní chemie v podání studentek z VŠCHT v Praze byly velice zajímavé a plné poutavých ukázek. Za tento příjemně strávený čas jim děkujeme.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie a garant akce

Back to top