V úterý 16. 4. 2019, se žáci ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, již po několikáté zúčastnili sportovně vědomostní akce KARAKORAM. Akci každoročně pořádá pražská společnost Lanové centrum PROUD. V tomto roce, byla akce vypsaná, v termínu od 4. do 17. dubna 2019. Princip soutěže spočívá v překonávání překážek lanového centra, kdy soutěžící, jištěný lanem a ve značné výšce hledá soutěžní otázky pro své družstvo, které potom společně s družstvem řeší a za které získávají body. Škola od „Letadla“ do této soutěže postavila celkem dvě smíšená družstva, složená z žáků osmých a devátých tříd. Po krátkém, ale nezbytném rozcvičení a vysvětlení pravidel soutěže, začalo sportovně vědomostní klání. Obě naše družstva se s velikou statečností a odhodláním pustila do výšek. V časovém limitu 4 hodiny, nebyla jediná chvíle odpočinku. Body přibývaly, ale do poslední minuty nebylo zřejmé, jak na tom které družstvo je. Taktizovalo se v překonávání překážek, žáci se vzájemně povzbuzovali, fandilo se, a s blížícím se koncem soutěže rostlo napětí a nervozita. Výsledky této celorepublikové soutěže se dají rozdělit na dvě kategorie. První kategorií jsou dílčí výsledky, kdy se vyhlásí pořadí týmů z daného dne. Zde tým „Vichr z hor 1“ ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 vybojovala 1. místo se ziskem 16 500 bodů. „Vichr z hor 2“ si z daného dne odvezl pěkné 4. místo se ziskem 12 500 bodů. Bodový zisk „Vichr z hor 1“ nasvědčoval možný úspěch i v absolutním měření sil mezi všemi soutěžními týmy ze všech soutěžních dní. Naše tušení se potvrdilo po zveřejnění celkových výsledků. Tým „Vichr z hor 1“ obsadil skvělé 3. místo z celkového počtu 49 družstev a zajistil si postup na republikové finále, které se bude konat 13. a 14. 6. 2019 v Praze. Ostudu si v celkovém zúčtování neudělal ani „Vichr z hor 2“, který obsadil pěkné 9. místo. Všem reprezentantům děkujeme za předvedené sportovní výkony, příkladnou reprezentaci školy a týmu „Vichr z hor 1“ přejeme hodně sportovních úspěchů na republikovém SUPER finále.

 

 

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 reprezentovali:

tým „Vichr z hor 1“

- Komárek František

- Kuncová Aneta

- Machová Natálie

- Sauerová Anna

- Tomášek Petr

- Zieminský Darek

 

tým „Vichr z hor 2“

- Brázdová Anna

- Davídek Oliver

- Hurdálek Robert

- Mertlík Michal

- Nosková Kateřina

- Szapanos Vítězslav

- Švaralová Anna

 

text: Ing. Loufek Václav, Mgr. Karajanis Petr, DiS.

foto: Ing. Loufek Václav

Back to top