Ve středu 30. 1. 2019 se 2 týmy žáků z 9. tříd ZŠ kpt. Jaroše zúčastnily Zimního chemického turnaje na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Soutěžilo se v dovednostech a znalostech v přírodovědných oborech. První úkol byl rozpohybovat Ozobota správným směrem. Následovala práce s programem ChemSketch. Žáci museli v tomto programu zapsat strukturní vzorce zadaných organických sloučenin nebo sestavit jednoduchou chemickou aparaturu. Dále děti provedly pokusy týkající se metod oddělování složek směsí - chromatografii nebo filtraci. K zadaným úlohám náleželo vyplnění pracovních listů – chemické rovnice, vzorce anorganických sloučenin apod. Práce v chemické laboratoři byla doplněna i o demonstrační pokusy  - vznik Sloní pasty či Bengálského ohně. V konkurenci 23 týmů z královéhradeckých ZŠ obsadil 1. místo tým ze ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově ve složení - Sarah Pleskotová, František Komárek a Ondřej Hanuš. Náš druhý tým - Karolína Janková, Aneta Pryclová a Vítězslav Szappanos - obsadil 8. místo.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

Back to top