Předmět „technická zručnost“ je určený pro žáky 8. a 9. ročníků a je zaměřený na přípravu žáků na studium na technických oborech střeních škol nebo odborných učilištích. Žáci se postupně seznamují se základními pojmy a názvoslovím, technickými rysy, půdorysy, nárysy a bokorysy, spojováním vodičů pájením, stavbou elektrických obvodů s nízkým napětím např. pomocí solární energie. Pomocí speciálních „stavebnic“ si dokáží sestavit krátkovlnné rádio, větrák či vysokofrekvenční alarm. V neposlední řadě si žáci osvojují správné postupy stavby podle technických nákresů. 

 

text a foto: RNDr. Teichmann Jiří, učitel technické zručnosti

Back to top