Žáci z 8. ročníků v listopadu pracovali na projektu U nás v Evropě. Tento projekt byl mezipředmětový a zahrnoval tyto předměty: zeměpis, občanskou výchovu, anglický jazyk, německý jazyk, výtvarnou výchovu a samozřejmě český jazyk.

Tentokrát žáci nepracovali ve skupinách (jako na společném projektu v šesté třídě), ale každý sám za sebe. Na jednotlivých předmětech se žáci dozvěděli potřebné informace (ať už k tématu nebo čistě formální), či je sami vyhledávali. Konečným výtvorem byla tzv. „kniha o Evropě“, kterou každý z žáků pojal po svém.

Smyslem projektu bylo to, aby si žáci uvědomili, že se neučí jen izolované informace, ale že se v této chvíli většina jejich předmětů protnula a že mnohé informace do sebe zapadají a souvisejí spolu. V neposlední řadě jsme tímto krokem také naplnili řadu klíčových kompetencí. Žáci si vyzkoušeli, co znamená plnit zadaná kritéria, rozvrhnout si dílčí kroky, neuhnout od tématu, odevzdat dílo včas atd. Vlastně si napsali svoji první malou „diplomovou práci“.

Většině se práce vydařila, doufáme, že to naše žáky bavilo a že to pro ně byla dobrá zkušenost, kterou určitě ještě zúročí.

A přejeme hodně zdaru dalšímu projektu v 9. třídě.

 

 

text a foto: Mgr. Viková Jana

 

Back to top