8.A

Galerie Na pozorování ten nebylo vhodné počasí, ale my měli připravené otázky k diskuzi o vesmíru. Dozvěděli jsme se třeba kolik je stupňů na povrchu Slunce nebo že existuje ještě větší hvězda než je Slunce. Nakonec jsme si nakoupili klíčenky v podobě planet na památku a běželi jsme na autobus.

Galerie Vojta Kubík z naší třídy má moc hodného tatínka a ten nás provedl po trutnovské hasičárně. Viděli jsme auta s hasičskou technikou, cisternu, 37m žebřík, nůžky na stříhání plechů a protichemický oblek. Vyzkoušeli jsme si hasit, prolezli jsme si polygon za světla i za tmy a dostali ji jsme jako dárek Hasičské pexeso. Moc děkujeme, bylo to SUPER!

Galerie V pátek 16. září 2016 jsme navštívili Městskou knihovnu v Trutnově.
Paní knihovnice Jana Kopecká si pro žáky připravila zajímavou besedu o knihách, které jsou pro páťáky v knihovně k dispozici. Knihy byly žákům představeny dle literárních žánrů a po besedě měl každý možnost si knihy prolistovat, pročíst a případně si knihy i vypůjčit. Ten, kdo nebyl do knihovny ještě přihlášen, dostal domů dotazník k vyplnění. Beseda byla pro žáky velmi přínosná, protože většina představovaných knih patřila do povinné četby pro 5. ročník. Žáci si program užili, listovali v encyklopediích a doporučovali si knihy, které již přečetli. Asi nejvíce si užívali posezení na velkých sedacích pytlech a barevných podsedácích.

Galerie V úterý jsme v tělocvičny naší školy viděli velkou spoustu plazů. Na některé jsme si mohli i šáhnout. Na vlastní kůži jsme zjistili, jaký povrch těla mají hadi i ještěrky.

Back to top