8.A

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 si Honza Peprníček na hodinu fyziky připravil referát o měření času. Svůj referát doplnil ukázkami různých druhů hodin. Model přesýpacích hodin Honza vyrobil sám z LED diod, které se v časových intervalech rozsvítily a zhasly, což vypadalo jako přesýpání písku.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V přírodopisu jsme probrali měkkýše. Ve středu 28. 3. 2018 nám Tomáš Fejfar přinesl ukázat do hodiny přírodopisu šneka afrického. Dozvěděli jsme se, že největší druh Achatina achatina v zajetí dorůstá do velikosti 15-20 cm a jeho hmotnost činí 300 g.  Žije až sedm let. Šnek africký se rád koupe. Jedná se o hermafrodita.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Při hodině fyziky jsme si vyzkoušeli, jak změřit fyzikální veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V pondělí 19. 3. 2018 jsme se vydali do Vrchlabí, abychom se v KCEV Krtek zúčastnili výukového programu „OBOJŽIVELNÍCI KRKONOŠ“. Viděli jsme ukázky obojživelníků žijících na území Krkonoš, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o ocasatých i bezocasých obojživelnících a učili se obojživelníky rozlišit podle jejich hlasů a podle tvaru zornice. V prostorách Krkonošského muzea ve Vrchlabí jsme si prohlédli čolky a mloka. Za aktivitu a správné odpovědi jsme obdrželi drobné odměny.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V úterý 20. 2. 2018 jsme si při hodině fyziky vyzkoušeli práci s rovnoramennými váhami. Nejprve jsme museli rovnoramenné váhy vyvážit. Následně jsme porovnávali hmotnost tělesa s hmotností závaží. Nejprve jsme převedli hmotnosti jednotlivých závaží na stejnou jednotku a následně tyto hmotnosti sečetli.

 

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top