Tento projekt nám navazoval na vlastivědnou část výuky Evropa a její hospodářství. Zopakovali jsme si, jaké druhy elektráren známe, obnovitelné a neobnovitelné zdroje a vytvořili jsme plakáty s jednotlivými elektrárnami. Zjistili jsme, že ENERGIE NÁS BAVÍ!

text a foto: Mgr. Samcová Petra, třídní učitelka 5. A

Back to top