V osmých třídách probíráme v hodinách chemie druhy hasicích přístrojů. V pondělí 16. 12. 2019 proto žáci 8. A a 8. B navštívili Hasičský záchranný sbor v Trutnově. Zde nás čekala ukázka hašení zapáleného oleje. Prohlédli jsme si technické zázemí Hasičského záchranného sboru v Trutnově a zažili cvičné vyhlášení pohotovosti při požáru.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top