7.B

V posledním předvánočním školním týdnu jsme se vydali do Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Prohlédli jsme si expozici mapující Vánoce v dřívějších dobách.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V předvánočním čase jsme se rozhodli navštívit babičky a dědečky v Pečovatelském domově na Kryblici. Zahráli jsme si s nimi hry, předali jim dárečky, které jsme vlastnoručně vyrobili, poseděli s nimi u dobrot a popovídali si. Byl to příjemně strávený čas. Děkujeme maminkám za vynikající občerstvení, které připravily pro tuto návštěvu.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

Naše třída pojala tento den jako výlet za poznáním místa, kde trávil část života náš první demokratický prezident Václav Havel. Ráno jsme vyrazili autobusem do Mladých Buků, odkud jsme „vyšlápli“ směrem k Hrádečku – chalupě V. Havla. Tam jsme zapálili svíčky a seznámili se s několika fakty z jeho života. Krom toho jsme si ukázali chatu na protějším kopci, odkud tajná státní policie V. Havla sledovala. Pak jsme se vydali k domu pana Pechana, mimochodem dědečka našeho Vládi Pechana, který v časech nejhorších V. Havlovi nezištně pomáhal. Poblíž jeho statku jsme pozorovali v oboře stádo daňků. Pak už jsme směřovali směrem k Peklu, kde jsme si rozdělali oheň a opekli vuřty, pečivo, jablka i marshmellow bonbóny. V Horním Starém Městě jsme nasedli na místní dopravu a jeli do školy.

Myslím, že se nám Projektový den moc vydařil a hlavně byl poučný.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V hodinách fyziky jsme si vysvětlili podstatu Newtonových pohybových zákonů – zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon vzájemného působení dvou těles = zákon akce a reakce. Abychom lépe pochopili Newtonovy pohybové zákony, někteří žáci nám je vysvětlili a předvedli.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top