7.B

V rámci školního projektu Louka, pole, park probíhají v květnu a červnu ve 4. B v hodinách přírodovědy centra aktivit s tímto tématem. 27. 6. 2017 se těšíme ještě na návštěvu Městského parku a ČLA Trutnov.

text a foto: Mgr. Kováčová Renata, třídní učitelka 4. B

Tuto exkurzi nám zajistil pan Špelda a doprovodil nás také od vrátnice po celém objektu. Den se nám vydařil a získané informace určitě využijeme nejen ve výuce.

text a foto: Mgr. Kováčová Renata, třídní učitelka 4. B

Nejen na sněhu s  bobem, ale i super lyžaři jsou mezi námi!

Ať žije zima a Pomezky 2017!

Posledními skoky ze skokanských můstků jsme ukončili deset lekcí plavání, zlepšili jsme výkony a obdrželi krásná „Mokrá vysvědčení“.

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 4. A a Mgr. Kováčová Renata, třídní učitelka 4. B

Nový rok a snehovou nadilku vítáme a pohybem venku utuzujeme vztahy v kolektivu...

Back to top