7.B

Poslední den ve škole v roce 2018 jsme si zpestřili návštěvou kina, kde jsme zhlédli novou pohádku Černí brko. Pak jsme se přesunuli do naší třídy a užili si vánoční besídku s nadělováním dárků, rozdáváním vánoční pošty a soutěží KUFR. Byl to příjemně strávený den před zaslouženými prázdninami.

 

text: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

Na Vánoční dílny jsme pro příchozí připravili výrobu soba.

 

text: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

V úterý 18. 12. 2018 si všichni žáci 6. B přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V rámci TH jsme si nazdobili třídu a ustrojili vánoční stromeček, který nám daroval tatínek Pepy Drobného. A 5. prosince k nám zavítala návštěva z pekla.

 

text: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 naše třída navštívila divadelní představení souboru Drak z Hradce Králové. Jednalo se o interpretaci známého díla J. Londona Bílý tesák. Představení bylo zpracováno zajímavou formou za použití přímého přenosu videokamery na pódiu.

 

text: Mgr. Ryšavý Tdeněk, třídní učitel 6. B

Back to top