Ve čtvrtek 15. 11. 2018 nám při hodině fyziky Šíma předvedl, že třením dochází k elektrování těles.  Tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se přitahují a tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se odpuzují. Jako zajímavost nám Šíma propojením dvou tužkových baterií a alobalu ukázal, že dojde k rychlému záhřevu. Tímto způsobem lze zapálit oheň.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top