V hodinách přírodopisu jsme probrali pěvce. Žáci 7. A si připravili samostatné práce o pěvcích. Tyto práce budou vystaveny v učebně 7. A, aby si žáci mohli obrázky prohlédnout a pěvce si zapamatovat. Následovat bude poznávání pěvců.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top