Při hodinách pracovního vyučování jsou děvčata a chlapci rozděleni na samostatné skupiny. Během hodin každý žák a žákyně vyrábí to, co je mu bližší. Tak mohou pod rukama našich dětí vzniknout krásné vyšívané dečky, nebo sestavy rádia, větráku, či různých houkaček s použitím školní elektro stavebnice.

 

text a foto: pan Krejčí Jaroslav, třídní učitel 6. A

Back to top