V úterý 18. 12. 2018 proběhl v naší škole den otevřených dveří již tradičně spojený s tvůrčími dílnami. Stejně jako každý rok se i naše třída podílela na pomoci přicházejícím dětem při výrobě vánoční ozdoby. Sladkou odměnou za hotový výrobek byla ochutnávka právě pečených perníčků. Počet zájemců byl vysoký. Velká pochvala všem žákům naší třídy, kteří přiloženou rukou vytvořili předvánoční atmosféru.

 

text a foto: pan Krejčí Jaroslav, třídní učitel 6. A

Back to top